Condicions d'ús

 

PROCÉS L'usuari haurà de realitzar la seva comanda a través de la web o en la nostra taquilla intel·ligent, deixant el seu/s article/s o prengui/s en el compartiment corresponent. Una vegada realitzat, s'enviarà una confirmació de la comanda per email i sms. Rebrà també un enllaç a la nostra pàgina per a pagar l'import. Els pagaments podran realitzar-se mitjançant el nostre TPV virtual utilitzant les targetes VISA i MASTERCARD.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT L'usuari té dret a la devolució de l'import de la seva comanda en el cas que informe per correu electrònic a Majordom del seu desig d'una devolució, abans que el servei ha estat complert. En el cas que el servei hagi estat realitzat, no hi haurà devolució disponible. El client rebrà un email de confirmació de l'import del servei abans de començar el treball.

Les cancel·lacions s'han d'informar per escrit, enviant un correu electrònic a info@mayordomo.io. No s'acceptaran cancel·lacions informades per cap altra via.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ Mayordomo es reserva el dret a cancel·lar una comanda si no pot realitzar aquesta comanda. En aquest cas, si l'article és de recollida i lliurament, l'ítem serà lliurat a la taquilla corresponent sense processar i el client rebrà un email i sms amb un codi d'accés per a recollir-lo.

ASPECTES GENERALS El servei inclou la recollida i lliurament de mercaderies i serveis, conforme al servei i terminis acordats, en el terminal seleccionat dins de la xarxa de taquilles intel·ligents de Lava Locker S.L. sota la marca Mayordomo (d'ara endavant, “Mayordomo”). Els preus dels serveis estan detallades en la informació de cada proveïdor en la plantilla de la taquilla intel·ligent. Les condicions generals del servei estan detallades en la dubtes freqüents de Mayordomo.

DIES I HORARIS DE PRESTACIÓ DE SERVEI Mayordomo ofereixen un servei de lliurament vint-i-quatre (24) hores, els set (7) dies de la setmana. Aquest horari pot sofrir alteracions en funció de l'accessibilitat i/o obertura del recinte en el qual es trobi situat el terminal de Mayordomo, quedant la prestació del servei de lliurament supeditat a aquest. El nostre horari d'atenció al client és de 09.00 a 18.00 el Dilluns a Divendres, excloent festius, a través del telèfon de contacte 932502170.

CUSTÒDIA TEMPORAL DE PAQUETS. En contractar aquest servei l'usuari autoritza Mayordomo a la custòdia temporal d'aquells paquets que sol·liciti se li lliurin a través del servei ofert en la pàgina web mayordomo.io

SISTEMA DE LLIURAMENTS I RECOLLIDES L'usuari que sol·liciti un servei de recollida serà assignat amb un Codi que necessitarà introduir en el dispositiu per a la retirada de la mercaderia de la taquilla intel·ligent seleccionat, dins del termini contractat. Mayordomo posa a la disposició dels seus clients un complet sistema de lliuraments que podrà ser consultat en la seva pàgina web (www.mayordomo.io).

Mayordomo envia un SMS i un email amb el número únic i personal per a la recepció o lliurament dels seus paquets. És responsabilitat de l'Usuari la custòdia d'aquest número personal, podent aquest cedir-lo a un tercer per a la recepció o enviament d'un paquet. Mayordomo no es fa responsable de l'ús d'aquest número.

FORMES DE PAGAMENT Tots els serveis oferts per Mayordomo s'han de contractar a través del lloc web mayordomo.io o per la xarxa de taquilles intel·ligents. Els pagaments pels serveis prestats es poden realitzar amb qualsevol mena de targeta de crèdit o dèbit. Mayordomo no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel Client. Únicament l'entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades a manera de gestió dels pagaments i cobraments. L'estat dels pagaments seran capturats al moment en el qual el client entre en la pàgina del web per a verificar el pagament pendent o en el cas que les seves dades esten guardats amb l'entitat processadora del pagament en el lliurament de la comanda. Els preus del servei estan detallats en la pantalla de la taquilla intel·ligent en el moment de realitzar la comanda i per un email enviat al client. Els preus de cada proveïdor poden ser modificats sense notificació.

MERCADERIA EXCLOSA Queda prohibida el lliurament de paquets o objectes el contingut dels quals sigui contrari a la Llei, incorrent el client en les corresponents responsabilitats, i quedant Mayordomo totalment exonerada de les mateixes per aquesta causa. Queda prohibit el transport d'armes, substàncies verinoses o infeccioses, diners en metàl·lic, restes humanes, joies, materials tòxics, animals i materials inflamables o perillosos, etc.

DANYS CONSECUENCIALES. LUCRE CESSANT Mayordomo no serà responsable per danys consecuenciales o extraordinaris, ni per lucre cessant, incloent pèrdua d'ingressos, beneficis o mercats, pèrdua d'imatge, danys produïts per la impossibilitat d'utilització dels continguts en els paquets, ni per pèrdua d'oportunitat de negoci o qualsevol altra pèrdua indirecta que es derivi de li pèrdua, mal, retard, lliurament incorrecte o falta de lliurament del paquet.

CONDICIONS DE L'ASSEGURANÇA L'assegurança s'aplicarà exclusivament a mercaderies. Les expedicions de documentació són assegurables pel valor de la impressió i no pel valor de creació o realització. La indemnització de la mercaderia serà únicament pel valor de la reposició i no pel valor de venda. La indemnització de la mercaderia usada, en cas de pèrdua total, sofrirà la depreciació corresponent al seu valor actual, i en el cas de trencament parcial de la mercaderia s'indicarà el que es disposa per la taxació del desperfecte.

TERMINI DE RECLAMACIÓ Per a una correcta gestió en la tramitació de les assegurances, la reclamació de qualsevol mal o perjudici detectat en la mercaderia objecte de la magatzem de la mercaderia en una taquilla intel·ligent de Mayordomo, haurà de realitzar-se per telèfon o correu electrònic (93 250 21 70 / hola@lavalocker.es) en un termini màxim de set (7) dies, a comptar des del moment pactat per al lliurament.

VERIFICACIÓ DE LA NATURALESA Mayordomo es reserva el dret de verificar la naturalesa i el contingut dels paquets que li han estat confiats, incloent la utilització de raigs X, així com interrompre tot procés de lliurament ja iniciat si aparegués un contingut que infringeixi les disposicions en vigor. Es reserva el dret de fotografiar els paquets que són dipositats en les seves taquilles intel·ligents amb la finalitat de demostrar el seu estat davant hipotètiques futures reclamacions; així com de realitzar els enregistraments de les seves terminals i les operacions a fi de garantir la correcta prestació del servei, la seva seguretat i correcta utilització.

PROTECCIÓ DE DADES En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades generades per la prestació del servei per part de Mayordomo als seus clients seran incorporats a la base de dades de la companyia, per a la correcta gestió del lliurament i posterior informació de promocions realitzades. Vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquests, a través del correu electrònic hola@lavalocker.es

EXISTEIXEN FULLES DE RECLAMACIONS A la disposició del CONSUMIDOR (DECRET 1/2010 DE 14 de gener). Per a accedir a les mateixes Passeig Sant Joan 64, Barcelona 08009

ÚS DE COOKIES Mayordomo.io podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del lloc web. Aquestes cookies corresponen petits arxius de text que contenen informació i que els llocs web envien a l'ordinador del Client quan està navegant per aquests.En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LAVA LOCKER SL informa que és titular del lloc web www.mayordomo.io D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, LAVA LOCKER SL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és LAVA LOCKER SL, amb CIF B66067216 i domicili social en PASSEIG DE SANT JOAN 64 08009, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 43830, foli 168, fulla B-439580 i inscripció 1. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: hola@mayordomo.io

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS La navegació, accés i ús pel lloc web de LAVA LOCKER SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de LAVA LOCKER SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de LAVA LOCKER SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per LAVA LOCKER SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
– L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per LAVA LOCKER SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT LAVA LOCKER SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LAVA LOCKER SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, LAVA LOCKER SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS LAVA LOCKER SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET Certs continguts de la website de LAVA LOCKER SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per LAVA LOCKER SL.

PROTECCIÓ DE DADES De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LAVA LOCKER SL amb CIF B66067216 i domicili social situat en PASSEIG DE SANT JOAN 64 08009, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, LAVA LOCKER SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

LAVA LOCKER SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LAVA LOCKER SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic hola@mayordomo.io
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

CERTIFICAT SSL (Secure Sockets Layer) El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre LAVA LOCKER SL i l'usuari.
LAVA LOCKER SL disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL LAVA LOCKER SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LAVA LOCKER SL. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de LAVA LOCKER SL.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LAVA LOCKER SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de LAVA LOCKER SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ LAVA LOCKER SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. LAVA LOCKER SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Vols conèixer més sobre les xarxes Smart Point®?

Omple el formulari amb les teves dades i contactarem amb tu per oferir la millor opció pel teu barri i ciutat.

Required
Required
Required
Required
Required
Només ens interessen les teves dades per a poder donar-te informació sobre la instal·lació d'un Smart Point a la teva empresa o edifici.